Frakt:

Fri frakt när du beställer för mer än 700 kr. Annars betalar du 49 kr i frakt per order inom Sverige. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför extra fraktkostnad för kund. Ring oss gärna på 0734 484887 om du har frågor angående leveranstiden. Fraktkostnad inom Europa är alltid 130 kr oavsett vikt och storlek. Dina varor levereras med brev eller postpaket beroende på vikt och storlek.

Personuppgifter:

Kundens personuppgifter som lämnas vid registrering, behandlas konfidenciellt. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part.
Mer information finns längre ned på sidan.

Order:

Beställning är bindande. Vi tillämpar ingen minsta ordersumma. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres.

Betalning:

Betalning kan ske med bankgiro. Behöver ni snabb leverans så maila mej. www.maritasikiaby@live.se 

Leverans:

Maritas garanterar snabba leveranser. Alla våra varor finns i lager om inte annat anges.

Reklamationer:

Skulle du få en skadad vara eller felleverans skall du kontakta kundtjänst via email inom 7 dagar från leveransdagen. Ange också felet. I dessa fall betalar vi returfrakten. Synlig transportskada skall anmälas direkt till transportföretaget, posten eller utlämningstället. Vara som skadas på grund av felaktig handhavande eller yttre våld ersätts ej.

Ångerköp:

Om du av någon anledning ej är nöjd med varan har du 14 dagar på dig att returnera den. Varan måste vara oanvänd och i sin originalförpackning, när sådan finnes. När varan är kontrollerad och godkänd skickar vi en ny produkt eller gör en eventuell återbetalning efter ert önskemål. Frakten återbetalas ej och returfrakten betalas av kunden.

Övrigt:

Du måste som kund ta del av det aktuella köpevillkoren före beställning. Avtal kan ändras utan varsel.

Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella skriv/textfel samt att bilderna kan ge olika färgnyanser i olika datorer.

Orderbekräftelse:

Direkt efter att du lagt din order skickas en orderbekräftelse till din email adress. Maritas skickar även ett email när ordern är skickad med post.

Vår personuppgiftspolicy   

Vi – Maritas i Kiaby - har uppdaterat vår personuppgiftspolicy i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (förordning (EU) 2016/679) som trädder i kraft 25 maj 2018.
 

Nedan kan du läsa om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? 

Detta gör det lättare för dig att förstå hur vi använder de uppgifter vi har om dig. Vi kommer att fortsätta samla in, använda och lagra din personliga information, som namn och e-postadress, på ett tryggt och säkert sätt.

Vi skickar dig regelbundet nyhetsbrev om erbjudanden, som vi tror att du kan vara intresserad av. För att fortsätta få dessa erbjudanden till din e-post behöver du inte göra någonting. Vill du inte ha dem längre kan du närsomhelst avregistrera genom ett enkelt mail till oss.

Allmänt

Maritas i Kiaby med reg.nr 460129-3501, värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Maritas i Kiaby är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi finns att nå på maritasikiaby@live.se.

Hur vi samlar in personuppgifter?

När du beställer i vår webbshop samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post.

Med vilken grund samlar vi in uppgifterna?

Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna fullgöra ditt köp hos oss.

För vilka ändamål samlas uppgifterna in?

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla kundservice kring din beställning, samt för att kunna göra utskick av nyhetsbrev via e-post.

Hur länge sparas informationen?

Efter avslutat köp sparas dina kunduppgifter i tio år om du inte aktivt samtyckt till att vi får behålla dina uppgifter längre. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än köp, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter.

Om du blivit registrerat för att få nyhetsbrev kan du närsomhelst tacka nej till fortsatta utskick.

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?

Inga utanför Maritas i Kiaby har tillgång till personuppgifterna.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, tillsammans med kopia på vidimerad identitetshandling, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att när som helst avregistrera dig.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt. Läs mer på www.datainspektionen.se.

 
2020-08-11